Datenschutz und Lieferpraktiken (Finland)

Asiakasrekisteri ja rekisteriseloste

Ahlsport verkkokauppa / Ahlsport Oy säilyttää kaikki asiakastiedot turvallisesti eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille. Ohessa Suomen henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä: Ahlsport verkkokauppa / Ahlsport Oy

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Kimmo Rauhala tel. +358449759973

Rekisterin nimi: Ahlsport verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus: asiakas- ja palvelusuhteen hoito, ylläpito ja palvelun kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Tiedot jotka on tallennettu asiakasrekisteriimme, ovat ne tiedot, jotka asiakas itse antaa rekisteröitymisen ja tilauksen yhteydessä. Asiakastietoja täyttäessäsi hyväksyt, että me talletamme ne ja käytämme niitä yllämainittuihin tarkoituksiin. Mikäli hyväksyt rekisteröityessä kohdan haluan uutiskirjeenne sähköpostilla, voimme lähettää viestejä koskien toimintaamme tai tuotteitamme.

Rekisterin sisältämät tiedot: etunimi, sukunimi, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, fax-numero, ja sähköpostiosoite.

Palvelun käyttäjätiedot: rekiströitymispäivämäärä, viimeinen kirjautuminen ja ostotilaukset.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus: tietoja ei luovuteta verkkokaupan ulkopuolelle.

Tietosuoja ja rekisteriseloste (GDPR)

Ahlsport kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa Sinua ymmärtämään, mitä
henkilötietoja (”Henkilötiedot”) ja ei-henkilökohtaisia tietoja keräämme, ja miten käytämme näitä
tietoja.

Henkilötietoja voidaan käsitellä ja kerätä niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita tarvitaan:
käyttäjätilien ja – profiilien luomiseen ja ylläpitoon; maksuliikenteen hoitamiseen; Palveluiden
käyttämiseen, ylläpitoon, muokkaamiseen ja kehittämiseen; Käyttäjien tavoittamiseen;
markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen Käyttäjille; viestinnän mahdollistamiseen
Palveluissa; sekä markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen.

Käyttäjästä kerättyjä tietoja voidaan yhdistää kolmansilta osapuolilta saatuihin tietoihin
ymmärtääksemme paremmin mieltymyksiäsi ja tarjotaksemme parempia palveluita.

Ahlsport noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta, Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaan
sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.
Ahlsport käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
Ahlsportin henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Kerättävät tiedot ja tietolähteet

Keräämme tietoja useista luokista ja lähteistä:

  • tietoja, jotka Käyttäjä antaa
  • teknisesti kerätyt tiedot Palveluiden käyttämisestä
  • kolmansien osapuolten antamat tiedot (kuten sosiaalinen media), jotka liittyvät Palveluihin.

Keräämme tietoja, jotka annat meille esimerkiksi rekisteröityessäsi Palveluiden käyttäjäksi tai
käyttäessäsi Palveluita. Tällaisia tietoja voivat olla nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika,
henkilötunnus ja kieli. Keräämme myös tietoja koskien koulutuksiin osallistumisista ja
osaamistasoa Palveluissa.

Kehittääkseen Palveluita Ahlsport voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten
Google Analyticsiä, kerätäkseen ja käyttääkseen ei-henkilökohtaisia tietoja. Google Analytics kerää
ja tallettaa tietoja kuten: internetsivustojen vierailuajat; vieraillut sivut; sivustojen yksittäisten
sivujen vierailuajat; vierailijan IP-osoitteen; vierailijan käyttämän käyttöjärjestelmän; sekä laitteen
tiedot.

Ahlsport voi ottaa käyttöön ominaisuuden mainosten sisällyttämiseksi Palveluihin, ja voi käyttää
kolmannen osapuolen tarjoamaa teknologiaa tietojen keräämiseksi Palveluista. Tällainen mainonta
voi perustua käyttäjäprofiilin tietoihin kohdennettujen mainosten tarjoamiseksi, ja tällainen
mainonta voi tulla myös ulkopuolisilta mainosverkostoilta.

 

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käyttämällä Palveluita annat tietoja itsestäsi Ahlsportille. Palveluiden käyttöön liittyen, kuten
kommunikoimalla Palveluiden sisällä, saatat antaa tietoja itsestäsi myös muille käyttäjille: kaikki
tällaiset tiedot ovat julkisesti muiden käyttäjien nähtävillä, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla
ole yksityisyysolettamaa. Ahlsport ei vastaa mistään sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka päätät
itse tuoda julki palveluiden sisällä.

Ahlsport ei luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi-, markkinointitutkimus-,
kysely- tai tietokantatarkoituksia varten ilman Sinun hyväksyntääsi, pois lukien sellaisten erityisten
ohjelmien tai ominaisuuksien käyttö, joiden käyttöön sinulla on mahdollisuus osallistua tai olla
osallistumatta. Ahlsport ei ole vastuussa kolmansien osapuolten Henkilötietojesi käsittelystä.
Henkilötietojasi voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan Palveluiden sisällä ja muihin vastaaviin
tarkoituksiin, sekä luvallasi myös Ahlsportin sähköpostimarkkinointiin.

Ahlsport voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen
hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää
tallennettujen tietojen avaamiseen. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja
kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi,
kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Ahlsport voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia
palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja
yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Ahlsportilla on oikeus jakaa henkilötietojasi edellä mainituille
siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi Ahlsportille. Ahlsport ei
vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

Ahlsport voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; Palveluihin
ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita;
Palveluhyödykkeiden käytöstä; klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneiden kolmansien
osapuolten kanssa avustaakseen näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Palveluita,
promootioita ja/tai Palveluiden käytettävyyttä. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja
voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassa oleva laki tai asetus taikka
muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen
valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Ahlsport voi jakaa Käyttäjän tietoja (ml. henkilötiedot) mahdollisen yrityskaupan tai
liiketoimintakaupan yhteydessä, jos Ahlsport tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen
vastaanottajalle. Sinua koskevia tietoja taikka anonyymiä tietoa voidaan jakaa mainostajille,
julkaisijoille, yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille.

Käyttämällä Palveluita tiedostat ja hyväksyt, että Ahlsport palveluiden palvelin voi sijaita tai
voidaan sijoittaa Euroopan Unionin tai Yhdysvaltojen ulkopuolelle, ja tietojasi voidaan tämän
vuoksi siirtää näiden alueiden ulkopuolelle. Ahlsport noudattaa tällaisissa siirroissa ja tietojen
ylläpidossa Henkilötietoja ja tietosuojaa koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä sekä tätä
Tietosuojakäytäntöä.

 

Rekisterin suojaus

Henkilörekisteriä ylläpidetään erillisen palveluntuottajan asianmukaisesti suojatulla palvelimella.
Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon
pääsyn vain Ahlsportille, Ahlsportin työntekijöille sekä Ahlsport yhteistyökumppaneille, joille
Ahlsport on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti
alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Pääsy
tietokantaan on mahdollista vain sellaisille henkilöille, joille Ahlsport on antanut nimenomaisen
valtuutuksen. Vaikka Ahlsport tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata
tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka
säilytettäessä. Ahlsport tulee ilmoittamaan internetsivuillaan mahdollisista tietoturvauhkista, jotka
vaarantavat henkilötietojen turvallisuuden. Ahlsport voi myös tilapäisesti sulkea Palvelut
henkilötietojen suojaamiseksi.


Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen
käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta
tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa
(sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden
avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät
myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

Ahlsportin on mahdollista käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen kävijöitä, heidän
Palveluiden käyttöään sekä heidän käyttötottumuksiaan parantaakseen Palveluiden laatua,
mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen Palveluita edelleen. Käyttäjät, jotka
eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Palveluiden käyttämistä
säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sen seurauksella, että osa
Palveluiden ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia
tietoja. Evästeiden lisäksi Ahlsport voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita
käytön seurantatyökaluja. Tällaiset seurantatyökalut voivat muuttaa laitteesi asetuksia tai säätöjä.

Palvelut eivät tällä hetkellä sisällä kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia. Tulevaisuudessa
Ahlsport voi sisällyttää kolmansien osapuolten mainoksia Palveluihin, ja nämä mainokset saattavat
tallettaa omia evästeitään Käyttäjän tietokoneelle, taikka saattavat käyttää muita
seurantatyökaluja. Tällaisiin kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia
tietosuojakäytäntöjä, eikä Ahlsport vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen
keräämisestä tai käsittelystä.

Voit koska tahansa muuttaa antamiasi evästesuostumuksia alla olevan painikkeen kautta: 


Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjillä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa
käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle
alla mainittuun osoitteeseen.

Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva Henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai
poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannaltavirheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Ahlsport tekee edellä mainittuja
toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Ahlsportin mainossähköposteja noudattamalla
tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi. Mikäli päätät olla
vastaanottamatta mainossähköposteja, Synergy Partners voi edelleen lähettää asiakasviestintää,
kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Palveluiden tarjoamista tai Ahlsportin liiketoimia.

Voit koska tahansa tarkistaa säilyttämämme henkilötiedot alla olevan painikkeen kautta: 

GDPR Pyynnöt


Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Ahlsport Oy voi yksipuolisesti muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan
päivittämään Ahlsport Oy internetsivustolle, ja tästä syystä käyttäjiä kehotetaankin säännöllisesti
tarkistamaan kyseinen sivu mahdollisten Tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi.
Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta Käyttäjien oikeuksiin ilman nimenomaista hyväksyntään.


Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä Ahlsport Oy:n seuraava yhteistyötietoja käyttäen:

Ahlsport Oy
Y-tunnus: 21557684
Osoite: Huhdantie 7A, 16300 Orimattila
Sähköposti: Ahlsport@ahlsport.com